Thailand Web Stat Truehits.net
  Image Alternative text
  RC15/RC20
  Current Relays รีเลย์สำหรับเช็คกระแสไฟฟ้า AC/DC,Model: RC15/RC20,Brand : C-MAC
   Image Alternative text
   RD15/RD16
   Logic Relays เป็นรีเลย์สลับการทำงานสำหรับ 1 อินพุต,Model: RD15/RD16,Brand : C-MAC
    Image Alternative text
    RF20
    Frequency Relay เป็นรีเลย์สำหรับเช็คความถี่ในระบบไฟฟ้า หรือแหล่งจ่ายไฟ ที่มีความถี่ 50 ถึง 60 Hz,Model: RF20,Brand : C-MAC
     Image Alternative text
     RP10
     1-Phase Monitoring Relay รีเลย์ป้องกันไฟตก-ไฟเกินสำหรับระบบไฟฟ้า 1 เฟส สามารถปรับค่าสูงสุด-ต่ำสุดได้,Model: RP10,Brand : C-MAC
      Image Alternative text
      RR10
      RR10 เป็นรีเลย์สำหรับเช็คความเร็วรอบของมอเตอร์ ซึ่งจะทำการวัดความเร็วรอบ โดยรับสัญญาณจาก ตัวเซนเซอร์,Model: RR10,Brand : C-MAC